Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине (www.парламентбих.гов.ба) је највиши законодавни орган Босне и Херцеговине. Парламентарна скупштина се састоји од два дома: Дома народа и Представничког дома.

• Представнички дом се састоји од 42 посланика који се бирају директним гласањем: 14 Бошњака и 14 Хрвата испред Федерације БиХ и 14 Срба испред Републике Српске.

Чланови колегија Представничког дома:

• Дом народа се састоји од 15 посланика, од којих је једна трећина из Републике Српске, а двије трећине посланика из Федерације БиХ.

Чланови колегија Дома народа:

Мандат посланика је 4 године.

Осим на државном нивоу БиХ, слична структура власти (парламент, предсједник и влада) постоји и у Федерацији БиХ и Републици Српској, укључујући и Дистрикт Брчко БиХ.