Предсједништво Босне и Херцеговине

Предсједништво Босне и Херцеговине (www.predsjednistvobih.ba) је колективни шеф државе којег чине три члана из реда конститутивних народа. Мандат Предсједништва је четири године, а сваких осам мјесеци дужност предсједавајућег преноси се на другог члана Предсједништва. У надлежности Предсједништва су питања вањске политике, именовања амбасадора и других државних представника, упућивање приједлога буџета Парламентарној скупштини и др.