Савјет министара Босне и Херцеговине

Савјет министара Босне и Херцеговине (www.vijeceministara.gov.ba) је највиши орган извршне власти Босне и Херцеговине који се састоји од девет министарстава:

• Министарство вањских послова (www.mvp.gov.ba)
• Министарство сигурности (www.msb.gov.ba)
• Министарство финансија и трезора (www.trezorbih.gov.ba)
• Министарство правде (www.mpr.gov.ba)
• Министарство одбране (www.mod.gov.ba)
• Министарство вањске трговине и економских односа (www.mvteo.gov.ba)
• Министарство комуникација и транспорта (www.mkt.gov.ba)
• Министарство за људска права и избјеглице (www.mhrr.gov.ba)
• Министарство цивилних послова (www.mcp.gov.ba)