Издаванје путног листа

Издаје се држављанима БиХ који бораве у иностранству без важеће путне исправе, у сврху повратка у Босну и Херцеговину.

Рок важења путног листа је 30 дана.

Потребна документација:

  1. Попуњен Формулар захтјева за издавање путног листа;
  2. Двије актуелне фотографије подносиоца захтјева у формату 3,5×4,5 цм.
  3. Лична исправа БиХ (лична карта, возачка дозвола, претходна путна исправа);
  4. Увјерење о држављанству и Извод из матичне књиге рођених (оригинал) не старији од 6 мјесеци, за особе чији ЈМБ није евидентиран.

У случају када је путна исправа изгубљена или украдена:

  • Попуњен Формулар пријаве губитка или нестанка путне исправе;
  • Потврда надлежног полицијског органа о губитку/крађи путне исправе.

Додатно за малољетне особе:

  • Извод из матичне књиге рођених БиХ, не старији од 6 мјесеци;
  • Потпис оба родитеља / старатеља, или њихове овјерене сагласности;
  • Путне исправе оба родитеља / старатеља (за старатеље обавезан је оригинални документ о старатељству издат од надлежног органа БиХ).

У случају потребе могу бити затражени и други документи.

Конзуларна такса: 27,00 € (наплата се врши у еврима).