Потврда о боравку у иноземству

ПОТВРДА О БОРАВКУ

(у сврху ослобађања од царине приликом трајног повратка у БиХ)

Потребна документација:

  1. Важећи пасош Босне и Херцеговине;
  2. Доказ о легалном боравку у Руској Федерацији, у непрекидном трајању од најмање 12 мјесеци, односно најмање 12 мјесеци с прекидима у посљедње 4 године (дозволе боравка, потврда надлежног органа)
  3. Изјава подносиоца захтјева, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да се одређеног датума трајно враћа у БиХ и захтијева издавање потврде о боравку у сврху остваривања права на царинске повластице;
  4. Докази о трајном напуштању Руске Федерације (нпр. одјава адресе боравишта, потврда о прекиду радног односа, испис дјеце из школе  и др.).

НАПОМЕНЕ:

  • Може се издати само једна потврда о боравку по домаћинству.
  • Коначну одлуку о ослобађању од царине доноси Управа за индиректно опорезивање БиХ.

Конзуларна такса: 26,00 €  (плаћање у еврима).