Energa

energa

 

Poštovani,

Nadamo se da ste se u okviru naših dosadašnjih komunikacija mogli kvalitetno informisati o programu i mogućnostima nastupa na predstojećem Međunarodnom sajmu ENERGA, koji se održava u Sarajevu / Centar Skenderija u periodu od od 19-21. juna/lipnja 2018. godine, a koji je po svom programu i interesnoj javnosti jedinstven ne samo u BiH nego i u široj regiji.

Da li ste već rezervisali svoje mjesto na sajmu?

Ovom prilikom podsjećamo Vas na povoljnosti prijave izlaganja do 30. aprila/travnja odnosno uplate do 15. maja/svibnja 2018. godine, a koje su navedene na prijavnom obrascu.

Slogan ovogodišnjeg sajma i prateće konferencije THINKING THE FUTURE / MISLITI NA BUDUĆNOST izražava posvećenost modernoj, održivoj i efikasnoj energetskoj budućnosti, čemu su koncept i svi programski sadržaji Sajma i Konferencije prilagođeni.

Konferencija ENERGA svake godine okuplja preko 100 eminentnih učesnika, u okviru koje se tretiraju brojna pitanja i odgovori iz oblasti energetskog sektora, s posebnim osvrtom na strateške energetske projekte i investicione potencijale u BiH.

U okviru trodnevnog konferencijskog programa učesnici će, između ostalog, prezentovati/diskutovati na sljedeće teme:

– Energetske i klimatske politike u BiH – dekarbonizacija energetskog sektora u BiH
– Tržište električne energije – WB6 inicijativa
– Obnovljivi izvori energije (OIE) – mogućnosti i prepreke investiranju u sektor OIE u BiH
– Energijska efikasnost u BiH, prilike i mogućnosti
– Pirofilit kao materijal ekološke budućnosti
– Primjena energijske efikasnosti u industriji i vodič za investitore u elektroenergetski sektor

U konferencijskom dijelu, svoje učešće su između ostalih uzeli Ministarstvo vanjske trgovine ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH, UNDP, GIZ Open Regional Funds (ORF) projekt, USAID Energy Investment Activity (EIA) projekt, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Energetska zajednica; Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (DERK BiH), Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH), Svjetska banka, Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK), Regulatorna komisija za energetiku RS (RERS), Federalno ministarstva energije, rudarstva, industrije FBiH (FMERI), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS (MIER RS), Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB, Elektroprivreda RS; Češka razvojna agencija, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) FBiH, Western Balkans Green Economy Financing Facility (WB GEFF), Fond za zaštitu okoliša FBiH, Fond za zaštitu okoliša RS, Privredna/Gospodarska Komora FBiH, AD Harbi d.o.o. Sarajevo, Ankara Gazi University, Univerzitet u Tuzli – Rudarsko-geološko-građevinski fakultet (RGGF), Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina – ITNMS Beograd.

Preliminarni program konferencije je dostupan na web-stranici ENERGA.

energa

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se susretu u Sarajevu.

S poštovanjem,

Vaš, Tuzlanski sajam