ОБАВИЈЕСТ

Министарство енергије, рударства и индустрије Федерације Босне и Херцеговине расписало је међународни јавни позив за набавку услуга правног лица за пружање консултантских услуга Влади Федерације Босне и Херцеговине у изради тендерске документације, припреми и провођењу јавног надметања за додјелу концесије за истраживање и експлоатацију нафте и плина на простору Федерације Босне и Херцеговине.
Тендерска документација може се преузети пријавом на е-портал Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине на линку : www.ein.gov.ba
Рок за доставу понуда је 27.11.2018. године.