Обавијест – допунско образовање дјеце у исељеништву

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, у сарадњи са Министарством цивилних послова БиХ и другим надлежним интитуцијама, пустило је у рад портал за интерактивно (онлајн) допунско образовање дјеце у исељеништву.

Садржај портала усклађен је са Наставним планом и програмом за предмете допунске наставе у основној и средњој школи за дјецу у иностранству.

Портал је доступан на интернет адреси :

www.dopunskanastava.mcp.gov.ba