ОБАВИЈЕСТ: ГОДИШЊИ САСТАНКА ОДБОРА ГУВЕРНЕРА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ 2019. САРАЈЕВО, 07-09 МАЈ 2019. ГОДИНЕ

Обавјештавају се учесници Годишњег састанка Одбора гувернера Европске банке за обнову и развој да су приликом подношења захтјева за издавање визе дужни поднијети сљедеће документе:

  • Уредно попуњен и потписан захтјев за визу
  • Важећи пасош ( са  двије празне сусједне странице и минимално да важи још 3 мјесеца)
  • Позивно писмо
  • Путно здравствено осигурење (мора бити важеће за територију БиХ)
  • Фотографија

Захтјев се подноси лично у Амбасади БиХ у Москви.

Уколико се захтјев подноси путем опуномоћеника потребно је да пуномоћеник уз горе наведене документе приложи овјерену пуномоћ (са преводом на енглески или руски језик) и свој идентификациони документ.

Захтјев се може предати радним данима од 10 до 14 часова.

Напомињемо да због празника Амбасада неће радити од 01. до 05. маја 2019. године.

Држављани земаља са којима БиХ има визни режим могу ући у БиХ са важећим пасошем без обавезе добијања визе за улазак, излазак, транзит и боравак на територији БиХ (до 30 дана) ако имају важећу визу за вишеструки улазак или боравиште које издају земље потписнице. Шенгенског споразума, државе чланице ЕУ или САД, и након контроле од стране Граничне полиције БиХ.