ОБАВИЈЕСТ

У складу с Одлуком Вијећа министара БиХ од 24.03.2020. улазак страних држављана у БиХ привремено је забрањен.

С тим у вези, обустављено је издавање виза за улазак у БиХ до даљњег.

Забрана се не односи само на одређене случајеве, као што су: запошљавање здравствених радника, хитно медицинско лијечење, на тимови и службе Цивилне заштите, на странце којима је одобрен стални или привремени боравак у БиХ, и т.д.

Вијеће министара БиХ усвојило је 24.03.2020. године и Одлуку којом се привремено затвара ју сви гранични прелази на аеродромима у БиХ за међународни путнички саобраћај, почев од 30.03.2020. године у 06:00. Одлука се примјенјује док траје станје природне или друге несреће на територији БиХ.

Преко ових аеродрома дозвољен је промет робе.

На основу Одлуке Вијећа министара БиХ бр. 22/20 од 24. марта 2020. године, одређени су гранични прелази између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, Републике Србије и Црне Горе за превоз робе цестовним и транзитним путем, као и друмски правци који омогућавају кретање теретних моторних возила регистрованих у другим земљама у транзиту кроз Босну и Херцеговину:

1. Гранични прелази између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске за транзитни промет преко територије Босне и Херцеговине су:

а. Бијача – Нова Села

б. Градишка – Стара Градишка

ц. Шамац – Славонски Шамац

д. Неум 1 – Клек

е. Неум 2 – Затон Доли

2. Гранични прелаз између Босне и Херцеговине и Републике Србије за транзитни саобраћај преко територије Босне и Херцеговине биће:

а. Рача – Сремска Рача

3. Гранични прелаз између Босне и Херцеговине и Црне Горе за транзитни саобраћај преко територије Босне и Херцеговине биће:

а. Клобук – Илино Брдо

Више информација можете наћи на веб страници Министарства вањских послова Босне и Херцеговине www.mvp.gov.ba