Амбасадори БиХ у РФ

Небојша Иваштанин (1998-2001)


Гордан Милинић (2002-2005)


Енвер Халиловић (2005-2009)


Жељко Јањетовић (2009-2012)


Иван Барбалић (2012-2015)


Мустафа Мујезиновић (од 2016 године)