Контакти са дијаспором

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ БИХ

Ради ажурирања евиденције, евентуалног организовања конзуларних дана или сусрета с бх. грађанима који живе и раде у Руској Федерацији, Арменији, Бјелорусији, Казахстану, Киргистану и Узбекистану, пожељно би било да сваки бх. грађанин попуни интерни упитник с основним информацијама и пошаље га на e-mail адресу: embassybih@mail.ru или исти попуни лично у просторијама Амбасаде БиХ у Москви.