Културна и образовна сарадња

Босна и Херцеговина и Руска Федерација, на основу сукцесије билатералних споразума бивших држава СФРЈ и СССР, имају важећи Споразум у области културне и образовне сарадње.

На основу тог Споразума између двије земље сваке двије године потписује се Протокол о културној и образовној сарадњи, којим се конкретизују облици сарадње кроз различите пројекте.

У складу с Протоколом, Руска Федерација Босни и Херцеговини пружа могућност образовања грађана БиХ у Руској Федерацији на основу:

– Владиних стипендија (у овом моменту БиХ су додијељене 3+3 стипендије, односно 3 стипендије за основне студије и 3 за постдипломске студије)

– Предсједничке стипендије (1 стипендија МГИМО-Московски државни институт међународних односа), као и похађање љетних курсева руског језика на Институту Пушкин, за студенте и наставнике руског језика.

О свим условима за пријаву на наведене студије, као и о конкурсима других универзитета Руске Федерације, корисници сајта биће благовремено информисани.