Међувладина комисија

Рад Међувладине руско-босанскохерцеговачке комисије

Међувладина руско-босанскохерцеговачка комисија за трговинску и привредну сарадњу формирана је на основу Споразума потписаног у Москви 8.септембра 2004.

Прва сједница Комисије одржана је 6. и 7. септембра 2007.г у Сарајеву.