Ambasador

Ivan Orlić

EKONOMIST, SOCIOLOG, DIPLOMAT

Ivan Orlić (Sarajevo, 1959), ekonomist, sociolog, diplomat.

Završio je studije ekonomije, menadžmenta i sociologije u Sarajevu, Tokiju i Bledu, a doktorirao u Sarajevu.

Više od 20 godina obavlja dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine, bilateralno i multilateralno; u Pragu, Bratislavi, Parizu, Monaku, Alžiru, Andorri La Vella, Strasburgu i Moskvi.

Autor je više knjiga i članaka iz područja diplomacije, međunarodnih odnosa, ekonomije i poduzetništva.