Vize

VRSTE VIZA:

 • Viza „C“ jednokratna (jedan ulazak u BiH)

rok važenja: do 90 dana

Konzularna taksa: 60,00 €

 • Viza „C“ višekratna (više ulazaka u BiH)

rok važenja: do 90 dana

Konzularna taksa:60,00 €

 • Viza „D“ višekratna (više ulazaka u BiH)

rok važenja: od 90 do 180 dana

Konzularna taksa: 95,00 €

OPŠTE NAPOMENE:

 • Zahtjev za vizu podnosi se lično u prostorijama Ambasade BiH u Moskvi (za izuzeće potrebno ishoditi posebno odobrenje MVP-a BiH).
 • Za maloljetne, ili poslovno nesposobne osobe, zahtjev za izdavanje vize podnose roditelji, zakonski zastupnici ili staratelji, uz dokument koji dokazuje pomenuti odnos. 
 • Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.
 • Rok za rješavanje po zahtjevu za izdavanje VIZE „C“ je 15 dana (od dana podnošenja zahtjeva, ne računajući vrijeme potrebno za eventualne dopune zahtjeva), a za Vizu „D” rok je 30 dana od podnošenja zahtjeva.  
 • Rok za podošenje zahtjeva za VIZU „D“ je najranije 3 mjeseca, a najkasnije 1 mjesec prije datuma namjeravanog putovanja, ne računajući vrijeme potrebno za eventualne dopune zahtjeva. 
 • Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu.
 • Za pojedine dokumente može se tražiti prevod na službene jezike BiH ili na engleski jezik.
 • U slučaju da zahtjev za vizu bude odbijen, ne vrši se povrat konzularne takse.
 • Pri ulasku u BiH službenici Granične policije BiH mogu od stranog državljanina  zahtijevati da predoči sve bitne dokumente na osnovu kojih je viza izdata, te dokaze o posjedovanju novčanih sredstava u visini od 76,00 € za svaki dan boravka u BiH.
 • Samom vizom ne garantuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Potrebni dokumenti:


 OSNOVNI:

 • Važeći pasoš – s rokom važnosti najmanje 90 dana od dana isteka vize i s najmanje dvije slobodne susjedne stranice za stavljanje vize i ulaznog pečata
 • Zahtjev za izdavanje vize  (popunjen velikim slovima, bez prepravki  i vlastoručno potpisan)
 • Aktuelna fotografija podnosioca zahtjeva, format 3,5 x 4,5 cm
 • Putno zdravstveno osiguranje koje vrijedi u BiH u periodu trajanja vize

DODATNI:

 1. Za strane državljane koji turistički posjećuju BiH:
 2. Original vaučer turističke agencije; potvrda o plaćenom smještaju.
 3. Povratna putna karta, ili dokumenti vozila u slučaju putovanja putničkim vozilom.
 4. Dokaz o posjedovanju novčanih sredstava dovoljnih za boravak u BiH (76,00 € za svaki dan boravka)
 • Za strane državljane koji posjećuju BiH na poziv osoba ili organizacija iz BiH:
 • Pozivno pismo*.
 • Za strane državljane koji posjećuju BiH radi zasnivanja radnog odnosa:
 • Pozivno pismo*
 • Radna dozvola iz BiH
 • Za strane državljane koji posjećuju BiH radi spajanja porodice:
 • Pozivno pismo*.
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih ili izvod iz matične knjige rođenih koji dokazuje rodbinske odnose između pozivaoca i podnosioca zahtjeva
 • Fotokopija pasoša pozivaoca

  *    Pozivno pismo mora biti ovjereno od strane nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima BiH.